Ziljske vrbe

 

Ziljske vrbe AGP

Naravni spomenik Ziljske vrbe tvori mogočen sestoj desetih vrb na loki ob Kolpi južno od vasi Zilje. Štiri vrbe so zasajene točkovno, ostale pa v liniji drevoreda. Sestoj vrb zaključujejo topoli. Drevesa so izjemnih dimenzij; obseg njihovih debel znaša od 4,20 m do 6 metrov, najvišja pa je visoka 27 metrov. Številne od njih imajo debla votla, krošnje pa kljub starosti še vedno vitalne. Precej njihovih krošenj je že bilo saniranih; redno pa so bile obrezovane verjetno le v tistih časih, ko so v preteklosti drevesa izkoriščali za vrbovo šibje in izdelavo nečk.

Naravni spomenik Ziljske vrbe se nahaja neposredno ob Sejemski pešpoti (Vinica-Žuniči) in so vsekakor vredne ogleda.