Povezava na YouTube

Povezava do E-poštePovezava na FaceBook

Dolenjski zdenec

Jama, ki je pomemben stalen izvir, se odpira ob vznožju levega brega reke Kolpe, vzhodno od vasi Dolenjci. Vhod vanjo, ki je nastal ob prelomnici, je trikotne oblike. Za njim se odpira večja dvorana, dolga 13 m in široka 9Dolenjski zdenec AGP pomanjšano m. Po podornem kamenju se lahko povzpnemo v višje ležečo etažo, kjer se odpirata drugi jamski vhod in krajši rov. Na dnu vhodne dvorane je prehod v končni del jame, kjer je dobrih 10 m dolg vodni rov. Negov sifonski del ni raziskan. Jama je občasen bruhalnik, ki je na poplavni ravnici do reke Kolpe oblikoval plitvo strugo. Dolenjski zdenec je ena redkih izvirnih jam ob Kolpi in je zaradi svoje ekosistemske pomembnosti razglašen za naravno vrednoto in naravni spomenik. V preteklosti je izvir služil kot vir pitne vode.

Dolenjski zdenec AGP

Središče za dostopnost