Povezava na YouTube

Povezava do E-poštePovezava na FaceBook

Marindolska loza

Marindolska loza je ekosistemska naravna vrednota in naravni spomenik, ki se nahaja na skrajnem JV vogalu Bele krajine 1 km SV od vasi Miliči. V naravi obsega skoraj 4 hektarje termofilnih gozdov mešanih listavcev. Gozd, ki opravlja predvsem ekološko in socialno funkcijo, se začne v okljuku tik ob reki Kolpi in se nato v do 30 metrov visokih, ponekod previsnih, apnenčastih skladih vzpenja dobrih 30 metrov. Med drevesi prevladujeta bukev in graden s primesjo gorskega javorja, topokrpega javorja, maklena, belega in črnega gabra, cera, češnje, breka, lipe, gorskega bresta in bresta. V izredno bogatem grmovnem sloju najdemo črni bezeg, trdolesko, glog, lesko, črni in rdeči dren, brin, kalina, bršljan in srobot. Med zelišči v poznojesenskem času po prvih slanah najdemo črni teloh, bljušč, dišečo lakoto, ciklamo, rjavi sršaj, navadno glistovnico, trpežni golšec, jelenov jezik, tevje, kopitnik, pljučnik, robido, jagodnjak, rebrenjačo, jetrnik, lepljivo kaduljo, lisasto mrtvo koprivo, smrdljičko, močvirnico, klinolistni kamnokreč, popkoreso, bršljanasto grenkuljico, tripernato penušo in različne mahove.

Središče za dostopnost