Povezava na YouTube

Povezava do E-poštePovezava na FaceBook

Grajska lipa

Desno ob poti, ki vodi k viniškemu gradu, raste mogočna lipa, ki je v notranjosti votla. Visoka je 21 metrov, njen obseg debla pa znaša 4,94 metra. Zaradi izjemnosti in ekosistemske pomembnosti je zavarovana kot naravni spomenik in kot takšna dopolnjuje izgled bližnjega kulturnega spomenika lokalnega pomena – Vinica – Grad, ki se ga omenja že konec 11. stoletja in je igral pomembno vlogo v času turških vpadov na slovensko ozemlje. Sama lipa se tudi nahaja znotraj vplivnega območja kulturnega spomenika Vinica – Grad, zato ima njen krajinski vidik še toliko večji pomen.

Središče za dostopnost