Povezava na YouTube

Povezava do E-poštePovezava na FaceBook

Jama v kamnolomu

Jama v kamnolomu je biospeleološko pomembna jama s stalnim tokom. Nahaja se v bližini reke Kolpe, južno od Sečjega sela pri Vinici. Dolga je 120 metrov. Vhod v jamo je bil umetno odprt ob izkoJama v kamnolomu-vhod AGP popravljenariščanju kamnoloma nad izvirom. Ozek vhodni rov pripelje do rova z aktivnim vodnim tokom v dolžini dobrih 100 m. Plitva struga podzemskega potoka se konča s sifonom. Stene so značilno erozijsko obdelane. Podzemski tok je življenjski prostor več endemičnih vodnih vrst polžev in nižjih rakov. Jama v kamnolomu je opredeljena kot podzemeljska geomorfološka naravna vrednota in kot naravni spomenik.

Središče za dostopnost