Povezava na YouTube

Povezava do E-poštePovezava na FaceBook

Vrhovske vrtače

Vrhovske vrtače predstavljajo tipičen kraški svet, predrt s številnimi vrtačami, ki se nahaja na močno zakraselem kraškem ravniku zahodno in južno od vasi Vrhovci ob makadamski cesti Preloka – Adlešiči.

Vrhovske vrtace-MSGre za okoli 100 vrtač razgibanega kraškega površja, ki se razteza dober kilometer v dolžino in približno pol kilometra v širino ter skupaj obsega skoraj 55 hektarjev velik kompleks z izrazito razdrobljeno lastniško strukturo. Kljub zelo težkim pogojem obdelave so vrtače tudi v današnjem času večinoma še vedno skrbno obdelane. Povprečni premer njihovega dna meri le okoli 20 m, globina pa od 5 do 10 m. Pobočja vrtač so strma, vendar še vedno toliko položna, da je do njih možen dostop s kmetijsko mehanizacijo. Površine med njimi so pokošene, le na nekaj mestih se pojavlja grmovje ali skupine dreves.

 

Vrhovske vrtače v tem predelu parka oblikujejo izjemno kulturno krajino skromnega plitvega kraškega sveta, zato so zaradi svoje geomorfološke pomembnosti in enkratnosti razglašene za naravni spomenik.

Središče za dostopnost