Povezava na YouTube

Povezava do E-poštePovezava na FaceBook

Reka Kolpa

Izvira v Narodnem parku Risnjak na Hrvaškem. Njen celoten tok od izvira do izliva v Savo v Sisku meri 292,461 km, v Sloveniji pa je mejna reka v doKolpa TJ popravljenalžini 118 km. Znotraj območja Krajinskega parka Kolpa se razteza v dolžini 50,3 kilometrov. Reka je precej čista; v poletnih mesecih tudi prijetno topla in primerna za kopanje. Je bogata s floro in favno. Na območju Krajinskega parka Kolpa jo poseljuje 31 ribjih vrst iz 9 družin in ena vrsta piškurja. Vse vrste so domorodne. Kolpa ima velik hidrološki, zoološki in ekosistemski pomen. Zaradi izjemne biotske pestrosti in naravovarstvene pomembnosti je razglašena za naravni spomenik, naravno vrednoto, območje Natura 2000 ter ekološko pomembno območje. Hkrati je tudi najpomembnejša predstavnica Krajinskega parka Kolpa, po kateri je park dobil tudi ime.

Središče za dostopnost