Povezava na YouTube

Povezava do E-poštePovezava na FaceBook

Zilje – Kapela sv. Družine

Kapela stoji pri stanovanjski hiši Zilje 42. Postavljena je bila okrog leta 1905 kot spomin na Jožefa Balkovca (14. 1. 1883 – 3. 9. 1905) iz Zilj št. 25, ki se je ponesrečil v Ameriki. Pozidana je na kvadratni tlorisni osnovi, njena arhitektura pa kaže novogotske stilne elemente. Fasade so členjene z dekorativnimi elementi, izdelanimi v ometu. Na oltarčku je kip sv. Družine, izdelek južnotirolskih podobarskih delavnic.

Kapela je ena večjih v obkolpskem prostoru. Njen pomen presega domače vaško okolje, saj predstavlja enega redkih ohranjenih spominov na veliko izseljevanje Belokranjcev v Ameriko, ki je bilo značilno za obdobje pred 1. svetovno vojno.

Središče za dostopnost