Povezava na YouTube

Povezava do E-poštePovezava na FaceBook

Srednji Radenci – Cerkev sv. Marije Magdalene

Skromna cerkev iz 17. stoletja z zvonikom na preslico stoji na majhnem vaškem pokopališču ob cesti proti Gorenjim Radencem. Cerkveno stavbo oblikujeta prezbiterij in podolžna ladja, katere stena nad vhodnim portalom preide v zvonik z odprtimi linami (zvončnica, zvonik na preslico). Na prekladi kamnitega portala je letnica 1882, ki označuje neka večja obnovitvena dela, med katerimi je cerkev dobila tudi nov oltar, izdelan v historicističnem slogu. Cerkev je sicer skromna podeželska podružnica, a je tip njene arhitekture značilen za obkolpski prostor in južni del Bele krajine, zato je njena pojavnost v tem geografskem območju nepogrešljiva.

Na zahodnem delu pokopališča ob cerkvi je partizanski grob Zdravka Madroniča, ustreljenega leta 1943, ki je bil s preprosto nagrobno ploščo urejen po letu 1945 in je prav tako kulturni spomenik.

Središče za dostopnost