Povezava na YouTube

Povezava do E-poštePovezava na FaceBook

Vinica – Grad

Objekt je nepremična kulturna in profana stavbna dediščina iz zadnje četrtine 11. stoletja ter s prve četrtine 15. stoletja. Prvič je omenjen leta 1082. Starejša zgodovina viniškega gradu je dokaj nejasna, saj ga srednjeveške arhivske listine ne omenjajo, zanesljivi pa niso niti podatki o njegovih lastnikih v 16. in 17. stoletju. Kastelologi sklepajo, da je bil prvotno zasnovan le kot stolpasti srednjeveški dvor, ki se je v 16. stoletju v okviru trškega areala razvil v utrjeni stavbni kompleks taborskega značaja. V istem stoletju so podobno zasnovo dobili tudi gradovi Pobrežje, Poljane in Kostel; vsi ob mejni reki Kolpi.

Viniški grad stoji na strmi pečini nad reko Kolpo. Leta 2015 je bil v celoti prenovljen.

Središče za dostopnost