Povezava na YouTube

Povezava do E-poštePovezava na FaceBook

Vinica – Kapelice križevega pota na Žežlju

Skupina objektov je nepremična kulturna in sakralna stavbna dediščina s prve četrtine 20. stoletja. Kapelice so razporejene ob romarski poti, ki vodi z Goleka pri Vinici do Marijine cerkve na Žežlju. Pozidane so na kvadratni osnovi in pokrite z dvokapno streho, s polkrožno nišo pa se odpirajo proti poti. Pozidati jih je dal viniški trgovec Šterk in so nadomestile starejše prednice.

Središče za dostopnost