Povezava na YouTube

Povezava do E-poštePovezava na FaceBook

Varstvena območja

Krajinski park Kolpa je razdeljen na tri varstvena območja, za katera veljajo različne stopnje varovanja – oziroma različni varstveni režimi: prvo, drugo in tretje varstveno območje.

Prvo varsKarta-varstvena območja v parkutveno območje obsega aluvialne ravnice ob Kolpi, samo reko, strma in položnejša obrežna pobočja ter območja pomembnejših naravnih vrednot. To varstveno območje je naravovarstveno najbolj pomembno – ohranjeno in občutljivo, zato zanj velja najstrožja stopnja varovanja. Stopnja strogosti varstvenih režimov se v ostalih dveh varstvenih območjih znižuje. Prvo varstveno območje obsega 800,23 ha površin parka, kar predstavlja 18,47% delež.GRAFIKON VARSTVENA OBMOČJA

Drugo varstveno območje je največje. V njem prevladujejo kmetijske in gozdne površine, kjer se je zaradi tradicionalne rabe ohranilo naravno ravnovesje in je človek izoblikoval za park značilno kulturno krajino. Drugo varstveno območje pokriva kar 3. 381,17 ha vseh površin v parku in predstavlja 78,06 % delež.

Tretje varstveno območje obsega zaključena naselja, večje zaselke ter nekatera vinogradniška območja in meri 150,11 ha površin oziroma 3,47 % vseh površin v parku.

Naravovarstvene vsebine so prisotne v vseh treh varstvenih območjih.

Središče za dostopnost