Povezava na YouTube

Povezava do E-poštePovezava na FaceBook

Upravni status parka

Karta-lega parka glede na mejo Občine Črnomelj

Krajinski park Kolpa se nahaja v celoti znotrajKarta-meje krajevnih skupnosti znotraj območja parka

občine Črnomelj. V njem so štiri krajevne skupnosti: KS Stari trg ob Kolpi, KS Sinji Vrh, KS Vinica in KS Adlešiči ter 5 župnij.

Območje parka upravno spada v eno upravno enoto – Upravno enoto Črnomelj.

Znotraj območja parka je lociranih 26 naselij, na obrobju parka pa se jih nahaja še 12.

Središče za dostopnost