Povezava na YouTube

Povezava do E-poštePovezava na FaceBook

Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi JZ KP Kolpa

2332. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Krajinski park Kolpa, Stran 6455.


Na podlagi prvega odstavka 20. člena Uredbe o Krajinskem parku Kolpa (Uradni list RS, št. 85/06) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Krajinski park Kolpa

1. člen

V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Krajinski park Kolpa (Uradni list RS, št. 98/06) se tretji odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:

»(3) Sedež zavoda je določen v statutu zavoda.«.

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01403-74/2009/4

Ljubljana, dne 11. junija 2009

EVA 2009-2511-0088

Vlada Republike Slovenije

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Središče za dostopnost