Povezava na YouTube

Povezava do E-poštePovezava na FaceBook

Mlini in žage na Kolpi znotraj območja parka

Karta-mlini na Kolpi na območju parkaZnotraj območja Krajinskega parka Kolpa so od 15. stoletja dalje v pisnih virih omenjani številni mlini. Na prelomu iz 19. v 20. stoletje je samo na belokranjskem delu Kolpe delovalo kar 48 mlinov, od teh več kot polovica na slovenskem bregu. Na začetku devetdesetih let 20. stoletja so delovali samo še trije mlini. Danes znotraj območja parka Kolpa občasno delujeta le še dve žagi in trije mlini: Benetičev mlin z žago na Vinici, žaga pri Prokšljevih v Učakovcih, Kuzmin mlin v Pobrežju pri Adlešičih ter mlin v Bregu pri Sinjem Vrhu.

Središče za dostopnost