Povezava na YouTube

Povezava do E-poštePovezava na FaceBook

Vstopno – izstopna mesta za čolne

V skladu z uredbo o razglasitvi parka se na območju parka omogočajo in spodbujajo razvojne možnosti prebivalstva in trajnostni razvoj, ki je prilagojen značilnostim in potrebam varovanja parka ter omogoča duhovno sprostitev in bogatitev človeka. Zato je eden izmed ciljev upravljanja parka tudi vzpostavitev trajnostnega upravljanja rekreacijske rabe reke Kolpe ter tako vzpostaviti ravnovesje med varstvom narave ter rabo vodotoka za različne namene rekreacije.

V poletnem času, ko je Kolpa primerna za kopanje, je na njej možno tudi čolnariti. Vstopanje v vodotok je možno le na določenih točkah; tako imenovanih vstopno-izstopnih mestih za čolne, saj se s tovrstno rabo reke ohranja in varuje mirne cone ter vse preostale dele prvobitne narave.

Središče za dostopnost