Povezava na YouTube

Povezava do E-poštePovezava na FaceBook

Kopalne vode

Po Zakonu o vodah (Uradni list RS, št. 67/2002) je kopalna voda vodno telo površinske vode ali njegov del, ki ustreza predpisom s področja varstva pred utopitvami. Med kopalne vode je uvrščena tudi reka Kolpa. Kopanje v njej ni varno povsod, ampak le na tistKakovost kopalnih voda na kopalnih območjih v Sloveniji (in v KP Kolpa)-karta ARSOih vodnih površinah, ki so temu namenjene – v t.i. kopalnih vodah, kjer se tudi spremlja njihova kakovost.

Na Kolpi je določenih kar deset kopalnih območij (v celotni Sloveniji jih je 37), na katerih se tudi meri kakovost kopalnih voda, od teh se jih kar 7 nahaja znotraj območja parka. Ta so:

  1. Kopalno območje Prelesje – Kot, ki se razteza v dolžini 1,3 kilometra od Prelesja do zaselka Kot. Zaradi poraslosti bregov na pretežnem delu tega odseka so kopalci najštevilnejši v Prelesju ob jezu, kjer se tudi spremlja kakovost vode.
  1. Kopalno območje Sodevci leži v istoimenskem naselju. Dolgo je 230 metrov in je namenjeno predvsem lokalnim kopalcem. Na tem območju stoji jez, reka pa je polna brzic. Tu so bregovi Kolpe porasli, v zgornjem delu pa je za kopalce urejen dostop do vode.
  1. Kopalno območje Radenci prav tako ponuja številne užitke, zato je največ kopalcev prav ob njem. Kakovost kopalne vode se sprKopalne vode v Krajinskem parku Kolpa-kartaemlja ob radenskem mlinu, kjer je tudi manjše prodišče.
  1. Kopalno območje Damelj obsega jez z najbližjo okolico v dolžini 300 metrov.
  1. Kopalno območje Učakovci – Vinica, (Vinica – Avtokamp Katra) se razprostira na skrajnem jugu Slovenije, in sicer od starega Papovega mlina v Učakovcih in vse do kampa v Vinici, kjer se meri kakovost vode. V tem delu ima reka umirjen tok.
  1. Kopalno območje Adlešiči, (Šotorišče Jankovič) se nahaja ob vznožju strmega griča Vumol, ki se dviga od obkolpskih travnikov proti Adlešičem in Gorenjcem. Dolgo je 900 metrov. Vključuje okolico jezu in šotorišče.
  1. Kopalno območje Pobrežje – Fučkovci, (Pobrežje – jez) je dolgo 2,7 kilometra. Vključuje tri jezove, najbolj priljubljen del pa je jez z okolico v Pobrežju, kjer se spremlja kakovost vode. Na levem rečnem bregu je Kuzmin mlin z žago, ki sodi med najstarejše mline na Kolpi. To območje je bogato s prodnim nanosom.
Središče za dostopnost