Žuniči – Domačija Žuniči 5

Objekt je nepremična kulturna in profana stavbna dediščina z 19. stoletja. Stoji v jedru vasi Žuniči. Domačija ima štiristranični tloris. Pritlične stanovanjske hiše se dotika zidan hlev, nad katerim je lesen skedenj. Ob hlevu je lopa. Celoto zapira delno lesena in delno zidana stena.