Povezava na YouTube

Povezava do E-poštePovezava na FaceBook

Gorenji Radenci – Arheološko najdišče Straža

Arheološko najdišče obsega bakrenodobno naselbino, ki leži na 550 m visokem vrhu Straža in na strmih pobočjih Drenja in Dečinskih štal. Vrh Straža je del visoke zakrasele planote, ki se nad Gorenjimi Radenci strmo dviga nad globoko vrezano sotesko reke Kolpe. Vrh ima na južni in zahodni strani strma pobočja, na severni strani pa blago sedlo, ki ga povezuje s kraško planoto. Območje najdišča je pokrito pretežno s pašniki in gozdom. Bakrenodobna naselbina ima ovalno obliko s komaj vidnim okopom na severni strani, ki se nadaljuje kot terasa proti jugu.

Odkrita je bila pri arheološki topografiji v letih 1974 – 1983 in z izjemo manjših sondažnih raziskav, še ni raziskana.

Središče za dostopnost