Povezava na YouTube

Povezava do E-poštePovezava na FaceBook

Preloka – šola

Šola na Preloki s svojo zunanjo podobo, tlorisno zasnovo ter ohranjeno notranjo opremo ohranja spomin na nekdanjo več kot stoletno šolsko dejavnost. Po času nastanka sodi med najstarejše še ohranjene šolske stavbe v Beli krajini. Dekorativno členjena fasada, stavbno pohištvo, strešna konstrukcija, izvedba stropov ter notranja stopnišča pričajo o gradbenih in estetskih merilih, ki so v prvi četrtini 20. stoletja veljali za državna šolska poslopja. Posebno vrednost daje stavbi delno še ohranjena stara šolska oprema, ki predstavlja pomemben in izjemno redek dokument nekdanje podobe šolskih učilnic. Šola je s svojo dejavnostjo pripomogla, da se je v vasi poleg verskega središča razvilo tudi večje posvetno izobraževalno središče med Vinico in Adlešiči, kar je Preloki dalo pomembnejše mesto v hierarhiji naselij v tem delu Bele krajine.

Središče za dostopnost