Povezava na YouTube

Povezava do E-poštePovezava na FaceBook

Žuniči – Domačija Žuniči 2

Skupina objektov je nepremična kulturna in profana stavbna dediščina s sredine 19. stoletja in je tudi info center parka. Domačija stoji ob glavni cesti Marindol-Vinica. Ima štiristranični tloris, ki ga sestavljajo podkletena stanovanjska hiša, lopa in skedenj. Celoto zapira delno lesena in delno zidana stena. Središčni prostor je dvor.

Središče za dostopnost