Povezava na YouTube

Povezava do E-poštePovezava na FaceBook

Tudi KP Kolpa na mednarodni konferenci Varstvo narave in kmetijstvo

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) in Evropske delovne skupnosti za razvoj podeželja in obnovo vasi (ARGE) so, 10. in 11. 3 2016, v Postojni pripravile mednarodno konferenco: »Varstvo narave in kmetijstvo – Od prepirljivega para do vlečnega konja inovativnega razvoja podeželja v Evropi«.

(Nekoč) je veljalo, da sta varstvo okolja in kmetijstvo večna prepirljivca z navzkrižnimi interesi. Danes so spoznanja razumnih ljudi povsem drugačna. Ljudje dobre volje in širokih obzorij iz obeh bregov lahko najdejo skupne točke sodelovanja, povezave, nadgradnje, predvsem pa je nujno skupno načrtovanje bodočnosti posegov v okolju.

Cilj kmetijstva je pridelovanje hrane, za kar je potrebno zdravo okolje in dolgoročno je to mogoče zagotavljati le s trajnostnimi ukrepi, kar pa je tudi vse kar potrebuje od nas narava. Veliko prostoživečih rastlin in živali potrebuje za preživetje pomoč kmetovalcev. Eni od drugih se morajo učiti in izmenjevati izkušnje, da bi naravne cikle kar najbolje izkoristili za varstvene ukrepe in pridelavo hrane. Pravzaprav so vse to vedeli in s pridom uporabljali že naši dedje in v tem času se moramo ob uporabi modernih tehnologij in orodij teh metod le ponovno priučiti in jih prilagoditi. Podeželje danes ni le območje pridelave hrane, pač pa je njegova funkcija širša, celo več – pridelava hrane je domena manjšine na podeželju.

Uvodni predavatelji so predstavili pomen in stanje biotske raznovrstnosti ter kmetijske okoljske ukrepe. V nadaljevanju pa so domači in tuji predavatelji predstavili primere dobrih praks sodelovanja varstva narave in kmetijstva s ciljem celostnega razvoja podeželja, ki vključuje tudi področje energetike. Drugi dan konference je bil namenjen ogledu Regijskega parka Škocjanske jame, ki je  slovenski primer razvoja podeželja, ki dosega več ciljev in je tudi biosferno območje.

Primere dobrih praks sodelovanja naravovarstvenikov in kmetijcev pa sta vsak na svoj način na stojnicah predstavila Krajinski park Goričko in Krajinski park Kolpa, ki imata na tem področju obilo izkušenj. Posebno številčna je bila ekipa deležnikov iz Bele krajine: Vesna Veselič, Bernarda Kump, Tatjana Flajnik in Tončka Jankovič.

Središče za dostopnost