Povezava na YouTube

Povezava do E-poštePovezava na FaceBook

Martinov pohod od Luciča do Luciča

Ako je na Martina lipo vreme,

bo zanaprej dobro vino.

(Adlešiški pregovor)

… in vreme je bilo lepo, sončno.

Na Martinovo soboto se je v Krajinskem parku Kolpa odvijal tradicionalni pohod po zidanicah Male Plešivice in Priložnika imenovan “Od Luciča do Luciča”, ki ga že več let za svoje člane organizira KUD Božo Račič Adlešiči. Zborno mesto je v Gorenjcih pri Adlešičih na kmetiji Lucič potem pa po Šašljevi učni poti skozi Gorenjce, Malo Plešivico, Mala Sela, Velika Sela in na Priložnik do Lucičeve zidanice.

Tokrat je bilo pohodnikov precej več in se je martinovanje končalo v Domu krajanov v Adlešičih. Brez posebnega načrta in urnika pohodniki ob poti obiščejo vse zidanice, ki so odprte, vinogradniki pa zelo radi ponudijo mlado vino in povsod tudi tak ali drugačen prigrizek. Ob poti je bilo še veliko drugih zanimivosti (živali na pašnikih, kamniti spomeniki, apnenica, vuglenka…), na katere so bili še posebno pozorni tudi številni otroci. Najzanimivejša je bila predstavitev apnenice, saj je bil med pohodniki tudi mentor – znan apneničar Darko Kralj iz Tribuč.

Šašelj je v Bisernicah (1906) o pravoslavnih Marindolcih zapisal:

“Pri Vlahih Martinje pričemlje – Mikulje dokolje”

Kar pomeni, da pričnejo s kolinami ob Martinu in končajo ob Miklavžu, … saj pozneje nimajo več krme za prašiče. Foto: Tončka Jankovič, Boris Grabrijan

Središče za dostopnost