Svet zavoda

Svet zavoda 3. mandat (2015-2019):

  • predstavnik Ministrstva za okolje in prostor: Peter Skoberne, predsednik
  • predstavnik Ministrstva za kulturo: Danilo Breščak
  • predstavnica Ministrstva za finance: Ervina Jarc
  • predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: Jože Kregar
  • predstavnika Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnoloogijo: Snežana Čanak, Andrej Piano
  • predstavnica Ministrstva za šolstvo in šport: Alenka Pavlovec
  • predstavniki lokalne skupnosti: Antonija Benetič, Iztok Črnič, Matija Koce
  • predstavnica delavcev zavoda: Tončka Jankovič

Vabila na seje Sveta zavoda KPK:

Zapisniki sej Sveta zavoda KPK: