Strokovni svet

Strokovni svet zavoda:

  • Teo Hrvoje Oršanič, predsednik; JZ Kozjanski park
  • Boris Grabrijan, JZ KP Kolpa
  • Anita Golobič Prosenjak, JZ KP Kolpa
  • Barbara Kink, Zavod RS za varstvo narave