Povezava na YouTube

Povezava do E-poštePovezava na FaceBook

Zilje – Arheološko najdišče Majišče

Območje je nepremična kulturna in arheološka dediščina iz rimske dobe. Leži na vrtačastem terenu pri lokaciji nekdanje Perušičeve domačije, severno od nekdaj samostojne vasi Gornje Zilje. Območje najdišča je pokrito pretežno s travniki, poljskimi površinami in gozdovi. Na tem območju so v 19. stoletju odkrili več rimskodobnih grobov, a so najdbe izgubljene, z izjemo posode, ki jo hrani Narodni muzej v Ljubljani.

Rimskodobno plano grobišče Majišče še ni raziskano.

Središče za dostopnost