Povezava na YouTube

Povezava do E-poštePovezava na FaceBook

Vinica – Arheološko najdišče Veliki Zjot

Arheološko najdišče obsega bakrenodobno in bronastodobno jamsko najdišče in njegovo neposredno okolico v bližini vasi Sečje selo. Leži v spodmolu z dvema vhodoma, v pečini nad obkolpsko cesto Vinica – Učakovci. Gre za večfazno jamsko najdišče, ki ima sledove poselitve od bakrene do konca bronaste dobe ali začetka starejše železne dobe.

Odkrito je bilo leta 1938.

Središče za dostopnost