Vinica – Arheološko najdišče Šlemine

Območje je nepremična kulturna in arheološka dediščina iz železne dobe. Nahaja se v okolici naselja Golek pri Vinici. Obsega železnodobno gradišče Šlemine, železnodobno plano grobišče Stražni dol in starejše železnodobno gomilno grobišče Steljniki.