Povezava na YouTube

Povezava do E-poštePovezava na FaceBook

»KOLPA E-BIKE« Alternativna mobilnost ob reki Kolpi

Vsi ljubitelji narave vedo, da so stranske poti zapeljivejše… Odkrijmo jih na električnem kolesu!
Ste vedeli, da skoraj polovica Bele krajine spada v območje zaščitene narave? Preplet brezovih gajev s steljniki, cvetočih sadovnjakov in vinogradov, bukovih gozdov ter travnikov in polj ob reki Kolpi, riše čudovite portrete neokrnjene narave v tej deželici na sončni strani Gorjancev.
Reka Kolpa, ki nosi naziv »Evropska destinacija odličnosti« bo po novem nudila prav posebno doživetje naravne in kulturne dediščine, ki jo obdaja!

Kolpa E-bike je trajnostni projekt, ki je v vseh večjih krajih ob reki Kolpi vzpostavil mrežo električnega kolesarjenja. Po novem so vse od Metlike pa do Starega trga ob Kolpi na voljo postaje s električnimi kolesi, električnimi polnilnicami za kolesa kakor tudi avtomobile ter 350km atraktivnih e-kolesarskih poti, po katerih navigira posebna mobilna aplikacija Kolpa E-bike.

Električna kolesa so idealna za vse ljubitelje narave, ki si želijo lahkotnega kolesarjenja ob ogledovanju naravnih in kulturnih znamenitosti na poti. Električno kolo je primerno tudi za takšne z malo manj »kondicije«, hkrati pa omogoča veliko daljši doseg in več prevoženih poti. Glede na to, da projekt Kolpa E-bike v veliki meri poteka na zaščitenem območju Krajinskega parka Kolpa, je okolju prijazna oblika mobilnosti z manjšimi obremenitvami okolja in posledično ohranjenim ali celo izboljšanim stanjem ogroženih rastlinskih in živalskih vrst in habitatnih tipov, izrednega pomena. Takšna vrsta mobilnosti prav tako odpira možnosti gibanja šibkejšim in gibalno oviranim skupinam (starejši, invalidi, osebe s posebnimi potrebami). E-kolesarjenje predstavlja tudi eno ključnih pridobitev turistične ponudbe destinacije, ki je še posebej primerno in priljubljeno med zrelo aktivno populacijo turistov, dviga pa se tudi trend družin, ki iščejo električna kolesa.

Inovativnost projekta “Kolpa e-bike” je v predstavitvi okolju prijaznega kolesarjenja s pomočjo motorja na električno energijo na turistični destinaciji reke Kolpe, ki je tudi okolje številnih naravnih in kulturnih znamenitosti. Ena od polnilnih postaj je priključena na lokalno malo hidroelektrarno. Sodobna in inovativna mobilna platforma omogoča uporabnikom orientacijo po začrtanih kolesarskih poteh s preprosto uporabo pametnega telefona. Operacija je inovativen turistični produkt in vzpodbuja uporabo tudi drugih električnih vozil, saj so polnilne postaje kombinirane za avtomobile in v splošni uporabi.

Naziv projekta: Alternativna mobilnost ob reki Kolpi Akronim: KOLPA E-BIKE
Nosilec projekta: GTM d.o.o. Metlika: HOTEL& CAMPING BELA KRAJINA
Partnerji v projektu: Javni zavod Krajinski park Kolpa, Občina Metlika, Kolesarsko društvo Metlika
Celotna vrednost projekta z DDV: 95.760,02 €
Zaprošena sredstva CLLD: 63.321,23 €

Cilji projekta:

• zmanjševanje onesnaževanja okolja z uporabo novih alternativnih oblik mobilnosti,
• izkoristiti endogeni (notranji) potencial okolja za razvoj zelenega turizma,
• vzpostavitev pogojev za zelena delovna mesta za mlade,
• ohranjeno ali celo izboljšano stanje ogroženih rastlinskih in živalskih vrst in habitatnih tipov,
• ustvarjeni pogoji za večjo socialno vključenost skupin z manj priložnostmi: mladi z možnostjo izobraževanja za kolesarskega vodnika in potencialnega novega delovnega mesta; starejši, invalidi in osebe s posebnimi potrebami, ki jim električno kolesarjenje omogoča nove možnosti mobilnosti

Glavne dejavnosti in rezultati projektnih aktivnosti
1. Vzpostavitev mreže alternativne mobilnosti s kolesi ob Kolpi

V okviru projekta je bilo kupljenih 25 električnih koles s pripadajočo opremo, vzpostavila so se 4 polnilna mesta s stojali za parkiranje koles, označitvenimi tablami s preko 350km kolesarskimi potmi ter transportno povezavo med postajami. Po novem je tako mogoče polniti električno kolo ter električni avtomobil na polnilnih postajah v krajih Stari trg ob Kolpi, Vinica, Adlešiči ter Metlika.

2. Razvoj novih produktov in izdelava promocijskega materiala

Tematske, na novo (GPS) trasirane e-kolesarske poti, so še bolj funkcionalne z uporabo mobilne aplikacije “Kolpa E-bike”, na voljo pa so tudi tiskane kolesarske karte. Promocija projekta se je izvajala preko spletnih strani partnerjev, na organiziranih dogodkih so se delile promocijske majice, bidoni ter obeski za plastenke.

3. Animacija lokalnega okolja

Izvedenih je bilo 6 kolesarskih tur za ozaveščanje o okolju prijaznih oblikah mobilnosti za zmanjšanje obremenjevanja okolja za: predstavnike lokalnih skupnosti, lokalne turistične ponudnike, lokalni turistični vodniki Dolenjske in Bele krajine in predstavnike turističnih agencij, za društva upokojencev in invalidov ter osebe s potrebnimi potrebami. Na območju LAS se je izvedla kolesarska strokovna ekskurzija, hkrati pa tudi več promocijskih dogodkov za vključevanje in ozaveščanje lokalne skupnosti in ranljivih skupin o okolju prijaznih oblikah mobilnosti.

Opravljeno je bilo usposabljanje dveh oseb, ki sta pridobili licenco turno kolesarskega vodnika 1. Stopnje.

NALOŽBO “KOLPA E-BIKE” SOFINANCIRATA RS IN EU IZ EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ. WWW.EU-SKLADI.SI

 

Vir: http://www.kamp-podzemelj.si/aktivnosti-na-kampu-podzemelj/kolpa-e-bike

Središče za dostopnost