Povezava na YouTube

Povezava do E-poštePovezava na FaceBook

Igrifikacija v turizmu!

Turizem je kompleksna dejavnost, ki dobro funkcionira le ko so izpolnjeni številni osnovni pogoji, ponudba pa zanimiva in inovativna. Kljub gospodarski krizi najboljši ponudniki beležijo dobre rezultate. Kako bi ta dejavnost privabila več strank in kako od njih pridobiti čimveč sredstev?  Eno od možnosti dodatne ponudbe smo spoznavali na delavnici IGRIFIKACIJA V TURIZMU, ki jo je v Orehovem gaju na robu Ljubljane, ki je primer dobre prakse inovativnega turizma organiziral RIC Bela krajina.

Žal se je le 15 udeležencev iz občine Črnomelj odločilo sodelovati na tem zahtevnejšem seminarju, ki je podal osnove s čim lahko tudi izboljšamo ponudbo in privabimo nove obiskovalce, ki so za doživetje pripravljeni odšteti tudi večji kupček denarja.

Osrednjo temo: “Zgodba + igra = doživetje” je predstavil Žiga Novak – so-ustanovitelj Orehovega gaja, v popoldanskem delu pa je sledila praktična igra “Pobeg iz skednja”, ki je zahtevala spretnost in iznajdljivost posameznih trojk, predvsem pa timsko delo vseh udeležencev, saj sicer ni bilo mogoče zbrati potrebnih informacij za rešitev uganke.

Tudi na tej delavnici ni bilo podanih čudežnih rešitev za zagon belokranjskega turizma; zagotovo pa so predstavljeni zelo dobri temelji za drugačno ponudbo, ki bi jo lahko razvijal tudi kateri od turističnih delavcev ob Kolpi. Eno pomembnih sporočil seminarja bi lahko bilo tudi dejstvo, da je ekipa vložila v projekt veliko dobrih idej in znanja, a le  in minimalna investicijska vlaganja, saj so njihovi poslovni prostori v opuščenem kozolcu (uporabljeni materiali za ureditev pa najcenejši…), vse ostale tehnične rešitve pa tudi izjemno preproste in poceni. Kot je povedal vodja Žiga Novak so prostor opremili z minimalnimi vlaganji, saj niso vedeli ali se bo zgodba prijela; sedaj pa ko je več kot očitno, da projekt odlično funkcionira – pa očitno gostje sprejemajo tudi to preprosto infrastrukturo in so za njihove usluge pripravljeni plačevati visoke zneske.

Središče za dostopnost