Povezava na YouTube

Povezava do E-poštePovezava na FaceBook

Grajska pešpot Žuniči-Dragoši

Odkrivanje Grajske pešpoti

Grajska pešpot poteka po enem najlepših predelov Krajinskega parka Kolpa. Obiskovalec se na poti po zavarovanem območju sreča tako s številnimi naravnimi znamenitostmi, kakor tudi s kulturnimi spomeniki. Pešpot se prične v Žuničih in konča v Dragoših ali obratno. V vasi Žuniči je izhodiščna točka kulturni spomenik Šokčev dvor. Info točka KP Kolpa predstavlja zelo pomembno stavbno dediščino prebivalcev ob Kolpi. Ogled Šokčevega dvora omogoča spoznavanje celotnega zavarovanega območja, pomembne pa so tudi zbirke, ki predstavljajo kmečko življenje, lokalno etnologijo in biodiverziteto. V neposredni bližini je tudi kratka, a zelo poučna Belokranjska čebelarska učna pot.

Pot teče v smeri vasi Paunoviči z uskoškim srbskim prebivalstvom, zavije proti zaselku Vidnjeviči in skozi košenice in zaraščajoče steljnike vodi v Miliče do urejenega vaškega kala in pravoslavne cerkve sv. Petra in Pavla. Po sprehodu skozi vas pot prečka cesto Žuniči-Črnomelj, se spusti mimo Miličkih luk do reke Kolpe in vodi sprehajalca po varni in nezahtevni stezi ob reki, mimo številnih znamenitosti; impozantnih dreves, studencev in bruhalnikov. V času največje suše voda v nekaterih presahne. Pot vodi pod vasmi Marindol, Vrhovci in Gorenjci do Adlešičkega brega, kjer je v poletnih mesecih šotorišče Jankovič, v več kot sto let starem skednju, pa je urejen bife Stari pod. Od tod vodi pot do Pobrežja, kjer lahko obiskovalec občuduje ostanke veličastne utrdbe, ki jo je zgradil general Vojne krajine baron Lenkovič, pod njim mlin in žago, nekdanje brodišče in deponijo proda, ki so ga krajani zajemali iz Kolpe do sredine 70-ih let. Na vsej poti je videti več jezov, ki so imeli nekoč ob sebi zgrajene mline. Poleg nekoč grajskega mlina v Pobrežju v Adlešičih na hrvaški strani reke najbolj zanimiva obnovljena stavba mlina Tržok. Po šotorišču v Pobrežju pot vodi mimo partizanske kožarne pod Purgo, Dolenjci in Fučkovci do Dragošev, kjer se končajo meje KP Kolpa. Tudi v tem delu je več zanimivih naravnih vrednot, najpomembnejši pa sta naravna spomenika Fučkovski in Dolenjski zdenec s podzemno galerijo.

Pot je nezahtevna, brez večjih vzponov, v poletnih mesecih nudi senco, v času posebno visokih vod pa ni v celoti prehodna. S poti ob Kolpi vodijo steze ali poljske poti v vasi nad njimi.

Trenutno je gostinska ponudba mogoča v Žuničih (po predhodnem dogovoru), pri Starem podu v Adlešičih in pri Kuzmi v Pobrežju. Na vseh treh mestih je mogoče najeti tudi kanu ali raft, ter dobiti osnovne informacije in materiale o KP Kolpa.

 

English:

Exploring

Castle pathway runs through the most beautiful parts of the Natural Park Kolpa. It leads the visitor through the protected areas where many natural sights as well as cultural monuments can be seen. The castle pathway srtarts in the village Žuniči and ends in the village Dragoši or vice versa.

There are no major slopes on the path and during hot summer months the castle pathway offers to its visitors generous shade. On the other hand, in the time of extremly high Waters, the path is not in total passable. The castle pathway is 25,5km long and it takes 4 to 5 hours to walk it through. Where the castle path runs along the river Kolpa, there are many smaller tracks or field paths that lead from it to the villages above the river.

You can also stop to get some refreshment or eat in the village Žuniči (but only with previous notice), in the inn Stari pod in Adlešiči or in the inn Kuzma in Pobrežje. At all three mention places the rent of canoe or raft is possible. These three inns Will also provide you with the basic information and materials about the Natural park Kolpa.

Središče za dostopnost