Povezava na YouTube

Povezava do E-poštePovezava na FaceBook

Teden za NARAVO

V nedeljo 26. maja je KRAJINSKI PARK KOLPA zopet odprl vrata obiskovalcem.

Na tradicionalni prireditvi, ki je posvečena Mednarodnemu dnevu naravnih parkov (24. maj) so obiskovalci od 13. ure naprej lahko spoznavali delo institucije, ki je odgovorna za upravljanje zavarovanega območja narave, ohranjanje vrst in habitatov, kakor tudi za ohranjanje vse druge dediščine ob Kolpi.  Za popestritev je poskrbel tudi pevski zbor Agencije RS za okolje. Razstave in domačija Šokčev dvor so bili na ogled ves čas prireditve.

Sicer pa je ta teden sploh obeležen z s termini, ki so posvečeni pomembnim naravovarstvenim temam.

V ponedeljek 20. maja smo že drugič obeleževali Svetovni dan čebel. Zelo pomembna gospodarska panoga, ki ima tudi širši pomen – predvsem kot dejavnost, brez katere bi bilo opraševanje v naravi precej slabše opravljeno, pridelane hrane pa manj.

  1. maja smo se v Evropski uniji spomnili Dneva Nature 2000. To je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, ki v Sloveniji pokriva slabih 40 odstotkov površine, kar nas uvršča med biotsko najbolj pestre države v Evropi. Sicer pa je v EU kar 27.800 območij, ki so uvrščene v Natura 2000 mrežo in obsegajo dobrih 18 % kopnega in nekaj manj kot 9,5 % morja EU s čimer je to zagotovo največje usklajeno omrežje zavarovanih območij narave na svetu.

V sredo 22. maja je bil Svetovni dan biotske raznovrstnosti, katerega tema je bila »Naša biodiverziteta, naša hrana, naše zdravje«. Biotska raznovrstnost je torej tudi del naše hrane in zdravja. Živalske in rastlinske vrste – ne le prostoživeče – tudi rejne, nenehno izginjajo in nabor vira hrane se tako vse bolj oži, vse manj je lokalnih sort in pasem, ki jih uporabljamo. Za naše zdravje je zagotovo najprimernejša hrana pridelana v lokalnem okolju iz lokalnih vrst, pridelanih s tradicionalnimi metodami.

Petek 24. maja pa je bil Mednarodni dan naravnih parkov, ki smo ga tako ali drugače obeležili tudi številni naravni parki v Sloveniji.

Evropski dan parkov obeležujemo že od leta 1999 dalje. Pobudo zanj je dala evropska organizacija Europarc, ki združuje 430 naravnih parkov in drugih institucij iz 35 držav. Namen dneva parkov je, da bi proslavili zavarovana območja po vsej Evropi. Teh je v 52 državah več kot 100.000 in obsegajo dobrih 90 milijonov hektarjev površin, kar je zagotovo odraz velike ogroženosti narave, a tudi našega zavedanja, da jo moramo ohraniti. V Sloveniji obsegajo zavarovana območja narave 12,6 % površine. Naša zakonodaja deli ta območja na narodne parke (le eden – Triglavski narodni park), regijske parke in krajinske parke; ustanavlja pa ji država ali občine. Ožja zavarovana območja pa so: naravni spomeniki, naravni rezervati in najstrožja – strogi naravni rezervat. – Tudi ta je le eden – HRASTOVA LOZA in se nahaja v Krajinskem parku Kolpa med vasjo Miliči in reko Kolpo.

Naravo ohranjamo tako, da varujemo naravne vrednote in ohranjamo biotsko raznovrstnost.

Avtor: Boris Grabrijan

Središče za dostopnost