Povezava na YouTube

Povezava do E-poštePovezava na FaceBook

Dan odprtih vrat v KP Kolpa

»Danes ne moremo nikamor, danes je pomemben dan za Žuniče«, so bile besede vaščanke v Žuničih ko so jo sorodniki vabili na nedeljski izlet. Dan odprtih vrat Krajinskega parka Kolpa je dan, ko si naši sovaščani vzamejo čas in z nami preživijo del dneva v Šokčevem dvoru, spremljajo program in poklepetajo z obiskovalci parka.

Že tradicionalni dogodek ko Javni zavod KP Kopa predstavi svoje delo, odpre muzej na prostem Šokčev dvor, postavi na ogled zbirke in rezultate projektov, vse skupaj pa poveže z zanimivimi predavanji in pestrim kulturnem programom privabi veliko obiskovalcev.

Najmlajše in tudi manj mlade okupirajo razstavljene živali in oprema. Konju in poniju kmetije Tolar, ki ju je bilo moč jezdit so se pridružili osli istrske pasme (tudi z nekaj dni starimi mladiči) in ovce belokranjske pramenke, oplemenjene jezersko-solčavske ovce in ovce bovške pasme s kmetije Vučji ogrizek. Predstavljenih je bilo tudi 6 tipov ograj za pašo in varovanje drobnice pred velikimi zvermi, tudi ograje za nočno varovanje in oprema za manipulacijo na pašniku.

Na dvorišču domačije so se predstavljali različni ponudniki iz lokalnega okolja: pokušati je bilo mogoče konopljo, med, mlečne in mesne izdelke, naprodaj so bili izdelki iz gline, volne, lanu, konoplje, pletarski izdelki, izdelki iz lesa ter unikaten nakit.

Posebno prisrčna je bila razstava Mladih parkoslovcev (učencev, ki sodelujejo v našem naravoslovnem kvizu) iz OŠ Stari trg.

Sodelovati je bilo mogoče na delavnicah pisanja pisanic in vezenja, tukli pa smo tudi lan in konopljo.

Veliko veselja je obiskovalcem prireditve naredila tudi možnost brezplačne izposoje električnih koles, za kar se tudi sicer odloča vse več obiskovalcev. S tem je tudi kolesarjenje postalo dostopnejše vsem, ki nimajo vrhunske kondicije.

Kulturni program je v Žuničih vedno bogat. V nedeljo se nam je najprej predstavil študijski krožek ZIK Črnomelj z bajeslovnim bitjem Urškom. Skupaj so nam približali »The Valley of Poljane by the river Kolpa – The Valley of Tales« ali  Zgodbe iz Polanske doline ob Kolpi. Pravljični svet Starega trga in okolice smo spoznavali v angleškem in slovenskem jeziku.

Sledil je nastop adlešiških pevk Kresnic-Predic, ki so Zelenega Jurija zapele skupaj z gosti iz Ljubljane, nato pa je ARSO poje; – pevski zbor sodelavcev iz Agencije RS za okolje izvedel pravi koncert s širokim spektrom pesmi iz svojega nabora. Lep primer sodelovanja varuhov narave in okolja tudi na kulturnem področju, saj so ugotovili, da druženje ob petju vpliva tudi na boljše odnose v kolektivu pri rednem strokovnem delu.

Skoraj ni dogodka KP Kolpa v katerega ne bi bili vpeti tudi Preloški muzikanti, zato smo prisluhnili tudi njihovim melodijam.

Za vse uka željne smo kot del aktivnosti v CLLD projektu LAS-DBK: Volna, lan, konoplja pripravili predavanje zidarskega mojstra Andreja Adamiča, ki je številnim slušateljem podrobno predstavil postopke gradnje doma z naravnimi materiali (volna, lan, konoplja, trstičje, slama, glina…). Predstavitev je bila izjemno zanimiva, saj v celoti sloni na osebnih izkušnjah – tako v gradnji lastnega doma, kot storitvah v gradbeništvu.

Z materiali se je predstavilo tudi društvo Zora iz hrvaškega Prilišća, s katerim je KP Kolpa dan prej organiziral mednarodno likovno kolonijo, prihodnji teden pa sledi še skupna otroška kolonija izdelave zastavic iz različnih odpadnih materialov.

Za nemoten potek prireditve je zaposlenima pomagala sekcija Pečkark iz KUD Božo Račič Adlešiči, Latičanova iz Vrhovcev sta skrbela za oddajo koles, Žuniški gasilci pa so prizadevno gasili žejo obiskovalcev.

Hvala domačinom, ki so odstopili svoje travnike za potrebe razstave več kot 40 živali, ki jih nismo tlačili v razstavne bokse, pač pa so na razstavi urejale kulturno krajino.

Največje veselje je, da se je skozi popoldne zvrstilo več sto zadovoljnih obiskovalcev, številni – tudi nekateri domačini iz okolice (kar nas vedno znova preseneti) pa so prvič videli notranjost Šokčevega dvora.

 

 

Avtor: Boris Grabrijan

Središče za dostopnost