Povezava na YouTube

Povezava do E-poštePovezava na FaceBook

Novi izzivi slovenske drobnice

Izobraževanje za rejce, ponudnike storitev, predelovalce volne

Lokalne akcijske skupine LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS s CILjem (Cerknica, Idrija, Logatec), LAS Notranjska in LAS Dolenjska in Bela krajina so na 2. Javnem razpisu za podukrep 19.3. Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, ki ga je razpisalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, pridobile operacijo z naslovom Novi izzivi slovenske drobnice. Tudi Javni zavod Krajinski park Kolpa je eden od izvajalcev izobraževalnih aktivnosti v projektu. Namen projekta je poiskati rešitve na področju pridelkov in proizvodov drobnice, ki bi pripomogli k hitrejšemu razvoju te panoge. Največ aktivnosti bo izvedenih na področju LAS–ov, ki so se vključili v projekt, saj je na teh območjih drobnica pomembna kmetijska panoga. Na območju Zgornje Savinjske doline bo LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline je bila minuli teden v sodelovanju z Ovčerejskim društvom Raduha, Društvom rejcev ovc jezersko-solčavske pasme, Društvom Bicka in KGZS-Zavodom Celje izvedeno usposabljanje za strižca in sortirca volne. Usposabljanja so potekala na treh okoliških kmetijah. Na petkovem, ki je potekalo na kmetiji Monike in Roka Suhodolnika (gospodar je lastnik podjetja Biomasa) na Krnici pri Lučah je sodeloval tudi JZ KP Kolpa.

Izvajalci tečaja so bili predstavniki skupnosti Longo Maï, in sicer dva učitelja iz Avstrije Max Müller in Nikolaus Ludwicek ter specialist za sortiranje volne in selekcijo v ovčereji iz Francije Hervé Trippard.

Izobraževanje je poleg prikaza striže ovc, sortiranja in namembnosti ter uporabe volne različne kvalitete zajemalo tudi: tridnevno praktično usposabljanje za strižca ovc po metodi Bowen in sortiranja volne in enodnevno praktično usposabljanje za sortirca/-ko volne.

Kdo so Longomaï?

Slovenki ovčerejci (Zveza društev rejcev drobnice Slovenije) s to skupnostjo (predvsem s komunama iz Železne Kaple, Avstrija in Atelier iz Francije) sodelujejo že dolga leta. Sicer pa gre za gibanje, ki ima korenine v šestdesetih letih prejšnjega stoletja – »Študentsko gibanje Maj 68«. Na podlagi aktivnosti zbiranja donacij so študentje iz Švice in Avstrije, z anarhističnimi idejami uspeli zbrati sredstva za odkup 270 hektarjev velike kmetije v Francoski Provansi. Skupnost v Limansu, katere glavna aktivnost je ovčereja in predelava ovčje volne je osnoval Roland Perrot, francoski disident in dezerter iz Alžirske vojne. Danes živi v desetih komunah Longo Maï v šestih državah (Francija, Avstrija, Švica, Nemčija, Ukrajina, Kostarika) nekaj več kot 200 odraslih (+ otroci). Princip dela in življenja je samooskrbnost, ob tem, da ima vsaka skupnost neko specializirano proizvodnjo; predvsem pa jim je skupen odmik od principov potrošniške družbe, pacifizem in antikapitalizem. Skoraj vse skupnosti se ukvarjajo tudi z ovčjerejo, v Ukrajini vodijo tudi Francosko šolo, urad v Švici pa je specializiran za pridobivanje donatorjev, ki omogočajo odpiranje novih podružnic. Veliko pozornosti namenjajo življenju v skupnosti, kolektivnemu kmetovanju, sodelovanju z okolico, solidarnosti, ohranjanju domačih obrti in razvoju tradicionalnih znanj, trajnostnem upravljanju energetskih virov, varstvu voda in skrbi za okolje ter odporu proti diktaturam vseh vrst.

V pomladnih in poletnih terminih vas bomo iz KP Kolpa povabili na predavanja, prikaze in tečaje na območju LAS DBK.

  

Središče za dostopnost