Povezava na YouTube

Povezava do E-poštePovezava na FaceBook

Matija Tomc (1899-1986)

Matija Tomc, slovenski skladatelj in duhovnik, organist, zborovodja…, se je rodil 25. decembra 1899 v vasici Kapljišče ob Kolpi, umrl je 8. februarja 1986 v Domžalah.

Tistega dne, pred 58. leti nikoli ne bom pozabil, ko nas je župnik prof. Matija Tomc po prvem svetem obhajilu v župnišče povabil. Piškotov in čaja v izobilju je bilo in še darila sem se razveselil močno. V »škrniclju« skrita na mleko pečena je bela štruca bila, takšnega vonja se danes ne zazna … se je Anton Dimc iz Domžal, lani – ob 110. obletnici ustanovitve Domžalske župnije spominjal svojega prvega obhajila in župnika Matije Tomca.

Osnovno šolo je pričel v Podzemlju, dokončal pa v Novem mestu saj je imel ambicijo nadaljevati šolanje na gimnaziji. Tu je bil njegov profesor tudi cerkveni skladatelj in organist v kapitlju p. Ignacij Hladnik, ki ga je učil violino in klavir. Drugi letnik gimnazije je obiskoval na Škofijski klasični gimnaziji – v Zavodu sv. Stanislava. Tu se je učil igranja na violo, rog in orgle. Na bogoslovju vodil tudi več pevskih sestavov: večji zbor, manjši zbor, oktet, kvartet in duet.

Posvečen je bil leta 1923 in šel za kaplana v Mokronog, kjer vodi tudi župnijski pevski zbor in ga spravi na zavidljivo kvalitetno raven. 1925 je bil imenovan za vzgojitelja v Zavodu Sv. Stanislava v Ljubljani. Tudi tu je prevzel pevski zbor. Odloči se nadaljevati študij kompozicije in orgel na Dunaju. Po vrnitvi 1930 je profesor na Škofijski gimnaziji v Šentvidu, kasneje na Klasični gimnaziji v Ljubljani. Po ukinitvi gimnazije odide v Domžale, kjer sklada in vodi zbore. Kot župnik pa je aktiven do zlato mašništva, nakar se upokoji.

Njegovo glasbeno delo je sila raznoliko: od maš, različnih skladb za liturgične potrebe za različne sestave od mešanih, moških, ženskih zborov, do skladb za otroške zbore. Leta 1947 je napisal opero Krst pri Savici, ki je na premierno koncertno izvedbo čakala 45 let. Od večjih del je napisal še 7 kantat, ki so pretežno cerkvenega značaja. Najpomembnejši sta Križev pot (1942) in Stara pravda (1956).

Tomc se je zapisal v spomin slovenskega naroda kot zborovski skladatelj z izjemno obsežnim opusom, instrumentalni opus pa je skromnejši. Od lastnih skladb bila skladatelju najbližja maša Stopil bom k oltarju, ki je še danes del železnega repertoarja slovenskih cerkvenih zborov. Napisal je več kritik in razprav o slovenski glasbi, ter tudi o problemih v organistiki.

 

Napisal: Boris Grabrijan

Vir: https://www.radio-odeon.com/novice/belokranjci-matija-tomc/

 

Središče za dostopnost