Povezava na YouTube

Povezava do E-poštePovezava na FaceBook

Janez Vajkard Valvasor

Slovenec baron Janez Vajkard Valvasor, avtor »Slave vojvodine Kranjske«, ki ni bil Slovenec in ni bil baron in je bil avtor večine del v Slavi, … a ne edini … te in druge resnice smo izvedeli na dobro obiskanem predavanju o enem najpomembnejših del in piscev ter založnikov naše regije.

Slovenci smo zelo ponosni na Valvasorja in njegovo najpomembnejše delo Slava vojvodine Kranjske. Stoletja je bila temelj različnim piscem zgodovine o področju današnje Slovenije in tudi precej širše – kar je Kranjska v času svojega razcveta tudi bila. A večina Slovencev originalnega dela ni mogla brati, saj nemškega jezika iz 17. stoletja zapisanega v gotici tudi danes večina nemško govorečih ne razume.

Pred leti je stekel projekt prevajanja originalnega dela v slovenski jezik in Javni zavod Krajinski park Kolpa je z Zavodom Dežele Kranjske na Vinici v Baru pri Pavliču organiziral predavanje o prvem integralnem prevodu Slave vojvodine Kranjske v slovenski jezik. To nalogo je pred številnim občinstvom domačinov odlično opravil domačin – zgodovinar Janez Weiss, pomočnik pri prevodu in urednik Studie Valvasoriane – petega zvezka, ki ni del prevodov originala, pač pa vsebuje spremne študije ob prevodu Slave. Že leta 2013 so izšli 4 zvezki, ki vsebujejo prevod vseh 15 knjig Slave vojvodine Kranjske na skupno 3.532 straneh, 24 decembra 2014 pa je luč sveta ugledal še zbornik na dobrih 1.000 straneh.

Slušatelji so lahko veliko slišali o takratnem življenju, delu, vojskovanju in znanosti na Kranjskem, pa tudi o  lokalnih zanimivostih Vinice z okolico.

O Vinici, med drugim J. V. Valvasor v Slavi piše:

»Trg in grad Weinitz, po kranjsko Viniza, leži v Slovenski marki, ki jo sedaj prištevamo k Srednji Kranjski in je od mesta Ljubljana oddaljen  dvanajst milj in od mesta Črnomelj dve milji. Tako nemško kot tudi kranjsko ime ima od vinskih trt, ki jih tod raste zelo veliko«.

Potem pa še veliko o trgu in gradu in posebno pomembnem dogodku – ko so ujeli in usmrtili dva vohuna, odposlanca »Berhard bega« iz Banjaluke v Bosni, ki sta zbirala podatke o utrjenosti Vinice in globini reke Kolpe pod njo – domnevno z namenom, da bi olajšala delo turškim zavojevalcem. Jezni Viničani so enega razčetverili, drugega pa nabili na kol. Še več teh vsebin bo obdelanih v monografiji KUD Oton Župančič Vinica pri, kateri sodeluje tudi Javni zavod Krajinski park Kolpa in bo javnosti dostopna že v kratkem.

Ob tej priložnosti je bila pripravljena tudi razstava originalnih vedut in zemljevidov iz Slave ter vseh pet knjig meščanske izdaje integralnega prevoda Slave vojvodine Kranjske.

 

Središče za dostopnost