Povezava na YouTube

Povezava do E-poštePovezava na FaceBook

Estonci na študijskem izobraževanju v Sloveniji

Konec aprila se je na tridnevnem študijskem obisku na Dolenjskem in v Beli krajini mudila skupina ekspertov Lokalne akcijske skupine iz pokrajine Tartu v Estoniji. Tudi v baltiških državah namreč že več let izvajajo različne LEADER projekte, Estonija pa med tamkajšnjimi državami velja za najuspešnejšo pri črpanju Evropskih sredstev.

Estonski gostje so v pripravi na novo proračunsko obdobje in ob zaključku izobraževalnih aktivnosti želeli spoznati tudi izkušnje iz primerljivega okolja. Ker so nekateri njihovi kolegi že pred leti uspešno nabirali izkušnje pri nas so Slovenijo izbrali tudi za ta nekoliko večji obisk.

Prvi dan so se spoznali z osnovami slovenskega programa LEADER in upravljanje projektov na centru Grm v Novem mestu, drugi dan pa so spoznavali praktične izkušnje v Beli krajini. V Šokčevem dvoru so spoznali vsebino zavarovanega območja ob Kolpi ter kulturo in zgodovino pokrajine. Ob projekciji in obisku na terenu so se podrobneje seznanili s projekti LEADER-LAS DBK v katerih sodeluje Javni zavod Krajinski park Kolpa in sicer Revitalizacija belokranjskih steljnikov, Povezovanje in usposabljanje rokodelcev ter razvoj centrov rokodelcev, Z revitalizacijo mlinov do zelene energije in tudi projektom, ki je še v izvajanju – Ekološko-etnološka doživetja ob Kolpi.

Prikaz pisanja pisanic
Prikaz pisanja pisanic

Z zanimanjem pa so prisluhnili tudi domačim in mednarodnim izkušnjam in rezultatom nekaterih drugih projektov na tem območju. Tako so jim gostitelji predstavili projekte Lan od semena do gvanta, Od vijeglavke do soka ter projekt Skupnega pristopa k ureditvi plovnega režima na reki Kolpi.

Obisk v KP Kolpa
Obisk v KP Kolpa

Estonski gostje so bili navdušeni nad ogledi na terenu, pa tudi prikazu in spoznavanju vrlin mojstrov rokodelstva. Bela krajina jih je navdušila, obisk Slovenije pa so nadaljevali še v Pleterju, Lipici, Postojni in drugih eminentnih Slovenskih turističnih destinacijah.

 

Vir: http://radio.ognjisce.si/sl/142/slovenija/10653/

Središče za dostopnost