Povezava na YouTube

Povezava do E-poštePovezava na FaceBook

Ekološko priznanje BREZA – Krajinskemu parku Kolpa

Žuniči – Ob svetovnem dnevu Zemlje, ki ga praznujemo 22. aprila, je včeraj črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič na Šokčevem dvoru v Žuničih izročila ekološko pohvalo brezo Krajinskemu parku Kolpa. V njegovem imenu jo je prevzel direktor Boris Grabrijan. V črnomaljski občini že vrsto let poleg breze podeljujejo tudi ekološko grajo kopino, ki pa letos – tako kot že večkrat doslej – ni bila podeljena.

Kot je zapisano v predlogu za priznanje, ki ga je podalo KUD Preloški muzikanti, je javni zavod KP Kolpa pomemben dejavnik pri ohranjanju narave in varstva okolja v Beli krajini. Čeprav gre za profesionalno ustanovo, katere naloga je upravljanje zavarovane narave, pa je prispevek majhnega kolektiva veliko večji, kot so zgolj službene obveznosti. Poleg monitoringa, nadzora in upravljanja območja narave ob Kolpi, zaposleni sodelujejo tudi na številnih drugih področjih. Pa naj gre za vzdrževanje pohodnih in učnih poti ter drugih prometnic v parku, odpravljanje zaraščenosti kmetijskih površin in vzdrževanje manj vrednih delov kulturne krajine, ohranjanje ugodnega stanja habitatov in vrst, domače in umetnostne obrti in prenos teh znanj na druge.

Pomembna vloga zavoda je tudi ohranjanje ljudske kulture ter ogroženih domačih avtohtonih vrst in pasem živali in rastlin. Zelo prepoznavna je vloga zavoda pri promociji trajnostnega turizma in spodbujanju lokalne ponudbe. Ne gre prezreti tudi pomembne promocijske vloge zavoda. Dogodki in znanja iz Bele krajine so tudi z njegovo pomočjo postali bolj prepoznavni tako po Sloveniji kot po tujini. V KUD Preloški muzikanti so prepričani, da zavarovano območje KP Kolpa brez kakovostnega upravljanja zagotovo ne bi nudilo takšne slike, kot jo obiskovalec lahko vidi danes.

Dogajanje so popestrili pevski skupini Dobra volja je najbolja in Polanski odmev, ki sta nastopili pod vodstvom Katarine Kapš, ter Preloški muzikanti. Za pogostitev pa so poskrbele Pečkarke iz KUD Božo Račič Adlešiči

 

Zapisala: Mirjam Bezek Jakše

Foto: Matjaž Željko, Boris Grabrijan

   

Središče za dostopnost