Povezava na YouTube

Povezava do E-poštePovezava na FaceBook

Projekt Zakladi Bele krajine

Naslov projekta: ZAKLADI BELE KRAJINE
Nosilec projekta: KMETIJSKA ZADRUGA METLIKA z.o.o.

Ostali partnerji v projektu: Javni zavod Krajinski park Kolpa; STARKMAT, spletne rešitve in oblikovanje, Sebastjan Štarkel s.p.; ŠPICA servis koles, Rok Simčič s.p.; Mirabilis, poslovne dejavnosti in gradbene storitve d.o.o.

Opis projekta: Z aktivnostmi projekta bomo povezali razpršene in od urbanih središč oddaljene ponudnike storitev, lokalnih pridelkov in izdelkov domače obrti ter ustvarjalce iz lokalnega okolja. Na območju Bele krajine želimo kupcem na privlačen način predstaviti izdelke in storitve lokalnih ponudnikov. V Domačih kotičkih prodajaln Kmetijske zadruge Metlika z.o.o. bomo v hladilnih vitrinah in na prodajnih policah kupcem ponudili lokalne izdelke. Dve stojnici in dve hladilni vitrini Krajinskega parka Kolpa se bosta uporabljali ob prodaji izdelkov lokalnih ponudnikov na tržnicah in prireditvah. Premična električna peč bo nameščena v prikolici z možnostjo prestavljanja in premikanja, z njo bo tradicionalne in druge belokranjske dobrote (belokranjska pogača, črnomaljske preste, povitica, …) moč ponuditi še tople, kakršne so tudi najboljše. Za povečano prodajo izdelkov in storitev lokalnih ponudnikov bomo pripravili celostno podobo Domačih kotičkov in izvedli promocijo kupljene opreme med ponudniki. Poleg prodaje na urejenih prodajnih mestih bomo v okviru projekta omogočili tudi prodajo izdelkov in storitev preko spletne platforme. Z uporabo trajnostne mobilnosti z e-kolesi bo preko organiziranih kolesarskih ogledov omogočen ogled lokalnih ponudnikov in turističnih znamenitosti. S tem bo izboljšano stanje predstavitve lokalnih ponudnikov in vključenost v celostno turistično ponudbo, ki ima v lokalnem okolju še veliko možnosti za nadaljnji razvoj.

Cilji projekta: Z ureditvijo prodajnih mest bomo v času izvajanja projekta obstoječa prodajna mesta prilagodili potrebam izdelkov in storitev lokalnih ponudnikov, da bi povečali njihovo prodajo in ponudnikom povečali možnosti za dodatno zaposlovanje. Preko povečanja prodaje izdelkov in storitev bodo lokalni ponudniki potrebovali dodatno delovno silo, na katero bodo prenesli dragocena znanja in veščine o izdelavi lokalnih izdelkov.

Pričakovani rezultati projekta: podjetniška mreža prodajnih mest znotraj urbanih središč; večja opremljenost z opremo za ureditev prodajnih mest; izdelane promocijske publikacije za promocijo ponudnikov.

Celotna vrednost projekta: 57.031,22 EUR
Sofinanciranje ESRR: 36.175,12 EUR

Način financiranja: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Kontakt: Tončka Jankovič (info@kp-kolpa.si)

Za vsebino na spletni strani www.kp-kolpa.si je odgovoren Javni zavod Krajinski park Kolpa.
Hiperpovezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: https://www.eu-skladi.si/

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP

CLLD Leader, ESR

Središče za dostopnost