Povezava na YouTube

Povezava do E-poštePovezava na FaceBook

Pravoslavni božic

Nekatere pravoslavne cerkve, kot na primer srbska pravoslavna cerkev, katere del je tudi belokranjska cerkvena občina Milici, so praznovale božic 13 dni za katoliškim in protestantskim božicem. Župnija Miliči v krajevni skupnosti Adlešici pripada Gornjekarlovški škofiji. Ceprav se tudi Belokranjci spopadamo z različnimi težavami v družbi, spoštujemo različnost. Tako kot naše prednike tudi nas malenkosti v veroizpovedi in narodnosti ne razdvajajo, pač pa nas združujejo. Zato pa imamo več praznikov: vsaj dva božica, dve novi leti, včasih tudi dve veliki noci.

Središče za dostopnost