Povezava na YouTube

Povezava do E-poštePovezava na FaceBook

Mihelčiči

V prvih dneh marca imamo dva pomembna datuma, mejnika, ki obeležujeta življenji dveh, za Belo krajino in Slovenijo pomembnih ljudi. Družino Mihelčič povezujemo z glasbo in 9. marca je minilo 19 let od smrti skladatelja in glasbenega pedagoga Slavka Mihelčiča, 3. marca pa je minilo 139 let od rojstva njegovega očeta Alojzija Mihelčiča, organista, skladatelja in politika.

Alojzij Mihelčič, organist, skladatelj in politik, rojen 3. marca 1880, v Harijah, umrl 10. februarja 1975 v Ljubljani.

Kot osnovnošolec je začel igrati klavir in potem nadaljeval šolanje na orglarski šoli v Ljubljani. Prva služba je pomožni učitelj in orglar v Štangi pri Litiji, kjer je tudi zborovodja. Zbiral in zapisoval je slovenske ljudske pesmi in jih prirejal za zborovsko petje. Služba orglarja ga pripelje tudi Metliko kjer je hkrati tudi nadzornik cerkvenega petja in orglarjev v semiški dekaniji. Ustanovi več zborov in tamburaško skupino. Postane tudi župan Metlike, nato je izvoljen še za poslanca v kranjski deželni zbor. Po koncu 1. svetovne vojne se kot vinski trgovec preseli v Celje, kjer kmalu postane župan občine Celje Okolica, nato pa je izvoljen še za župana združene občine Celje. Ob tem je ves čas glasbeno aktiven: komponira in ustanavlja pevske zbore. Pred upokojitvijo je nekaj let še ravnatelj Vzajemne zavarovalnice. Kot pomemben funkcionar Slovenske ljudske stranke se leta 1935 odloči prestopiti k Jugoslovanski radikalni zajednici in je izvoljen za poslanca ter leta 1939 postane prvi podpredsednik jugoslovanske narodne skupščine in član senata Kraljevine Jugoslavije. Nemci ga med 2. svetovno vojno izženejo na Hrvaško.

Kot glasbenik se je ukvarjal predvsem z nabožno tematiko, saj je kar 296 njegovih del od skupno 430-ih – cerkvenih.

Slavko Mihelčič, skladatelj in pedagog, rojen 19. aprila 1912 v Metliki, umrl 9. marca 2000 v Trebnjem.

Glasba je bila Slavku tako rekoč položena v zibelko, saj je bil njegov oče Alojzij organist v Metliki, osnovno šolanje pa je nadgradil z diplomo iz solopetja pri Antonu Trostu in kompozicije pri Slavku Ostercu na Ljubljanskem konservatoriju. Poučeval je na srednjih šolah v Zagorju, Mariboru, Ljubljani, Ljubljanskem učiteljišču in Pedagoški akademiji.

V njegovem bogatem skladateljskem opusu je več kot 700 skladb od komorne glasbe, del za pihalni trio, orkester, simfonični orkester, operete… Izdal je tudi več knjižic z otroškimi pesmimi, pisal pa je tudi za različne zbore…

 

Avtor: Boris Grabrijan

Središče za dostopnost