Povezava na YouTube

Povezava do E-poštePovezava na FaceBook

Mednarodno ocenjevanje sadnih sokov in žganj

Javni zavod Krajinski park Kolpa podobno kot nekateri drugi upravljavci naravnih parkov izvaja različne aktivnosti za ohranjanje kulturne krajine – in med njimi tudi visokodebelnih travniških sadovnjakov. Odvisno od vsakoletnih možnosti se izvajajo aktivnosti revitalizacije – obrezovanja sadnih dreves, ohranjanja površin – košnje (in tudi paše), obnove (z donacijami sadik starih sort cepljenih na sejanec) in drugih izobraževanj za pridelovalce in predelovalce sadja. Pika na i vseh teh aktivnosti pa so ocenjevanja pridelkov, saj samo z vrhunsko kakovostjo lahko dosežemo uspeh na tržišču. Predelava sadja iz visokodebelnih sadovnjakov je skoraj nuja, saj so običajno manj primerna za prodajo za konzum, lahko pa iz njih pridelamo vrhunske izdelke in viške ponudimo na trg.

Zaradi tega pa Sadjarsko društvo Bele krajine in Javni zavod Krajinski park Kolpa v sodelovanju z društvom RimLan  in Čebelarsko zvezo Bele krajine tradicionalno organizirata na domačiji Raztresen v Rimu pri Adlešičih ocenjevanje sokov in žganj. Tokrat je bilo pripravljeno že 16. ocenjevanje domačih žganj in sadnih sokov, vrsto let pri tem sodelujejo tudi pridelovalci iz sosednje Hrvaške in tudi strokovna komisija je mednarodno sestavljena.

Strokovna komisija

Zaradi zelo slabih zadnjih letin – letnika 2016 in 2017 sta bila v Beli krajini zelo pičla je tokrat ocenjevalna komisija prejela manj vzorcev: 14 različnih sadnih sokov, 13 žganj in 17 likerjev. Čeprav si bi organizatorji želeli več vzorcev, pa je bila komisija vesela odlične kakovosti vzorcev (kar 10 sokov je dobilo zlata priznanja) iz različnih koncev Slovenije in tudi iz sosednje Hrvaške.

Nagrajenci

Ob priložnosti podelitve diplom pridelovalcem je bil izveden tudi krajši kulturni program, ki je bil prispevek pevske skupine Kresnice iz KUD Božo Račič Adlešiči, strokovni nasvet pa je bil podan v predavanju Borisa Potočarja o ekološkem kmetovanju v povezavi z mikrobiološko aktivnostjo tal. Obiskovalci so lahko vse ocenjene sokove, žganja in likerje tudi pokušali.

Najvišjo oceno 19,33 točke je prejel sok aronije OPG Biserke Starčevič iz Hrvaške, med žganji je najvišjo oceno 19 točk dobil kraški brinjevec letnik 2016 Franca Jelušiča med likerji pa je zmagala belokranjska medica Čebelarstva Pavlin iz Semiča, ki je dobila 19,33 točk.

Na podelitvi so sodelovali tudi direktorji treh naravnih parkov: Boris Grabrijan iz Krajinskega parka Kolpa, Stanka Dešnik iz Krajinskega parka Goričko in Miljenko Gašparac iz Nacionalnega parka Risnjak iz Hrvaške.

FOTO: Tončka Jankovič, Janez Gačnik, Boris Grabrijan

Središče za dostopnost