Povezava na YouTube

Povezava do E-poštePovezava na FaceBook

Stari trg ob Kolpi – Vaško naselje

Stari trg ob Kolpi je naselje obcestnega tipa, ki stoji na ravnem pomolu, katerega vzhodna, južna in zahodna pobočja se strmo spuščajo v dolino reke Kolpe. Nahaja se v Poljanski dolini; prvič je bil omenjen leta 1421.

Območje je nepremična kulturna in naselbinska dediščina. Široka vaška ulica z enonadstropnimi stavbami se lijakasto zaključi z župnijsko cerkvijo. Stavbni fond priča o tradicionalnem ljudskem stavbarstvu, ki zaradi zgodovinske pogojenosti prerašča ruralno usmerjenost kraja in okolice, pa tudi o socialni in gospodarski strukturi ter o gmotnem položaju prebivalcev in njihovem načinu življenja.

Stari trg ohranja staro srednjeveško parcelacijo in urbanistično zasnovo. Njen razvoj in notranjo delitev lahko po arhivskih virih sledimo od druge polovice 18. stoletja. Izjemna je tudi njegova lega v prostoru in prilagoditev naravnim danostim.

Središče za dostopnost