Povezava na YouTube

Povezava do E-poštePovezava na FaceBook

Alojz Cvitkovič -Tajnikov Lojze, adlešiški kronist

Alojz Cvitkovič -Tajnikov Lojze, adlešiški kronist

Rojen 29. junija; v krstni knjigi pa je zabeležen 30. junij 1922 v Dolenjcih pri Adlešičih, umrl 7. julija 2004 v Adlešičih

Rojen v kmečki družini – pri Stipaniču v Dolenjcih. Kot mladenič se je izučil krojaškega poklica v Metliki, po vojni pa se vključi v družbeno in politično življenje občine Adlešiči in postane občinski tajnik. To delo opravlja ves čas obstoja občine (zato se hiše privzame domače ime pri Tajniku), pozneje pa je matičar na krajevnem uradu v Adlešičih. Pred upokojitvijo je bil še nekaj časa poštni uradnik. V tem času je bil podpisnik mnogih listin o pobratenju: s Krajevno skupnostjo Stara Ljubljana, Krajevno skupnostjo Kolovrat – Mlinše, Krajevno skupnostjo Vukova Gorica – Prilišče iz sosednje Hrvaške in drugimi.Vse življenje je pridno fotografiral in dokumentiral dogodke v Adlešičih ter jih skrbno urejal v zbirko domačega muzeja. Brez njegovega angažmaja bi bilo veliko dogodkov prezrtih, pozabili pa bi tudi na pomembna dejstva iz naše bližnje in daljne preteklosti. Čeprav ni pridobil formalne izobrazbe pa je napisal številne članke za časopise in zbornike in širil informacije o Adlešičih. V samozaložbi je izdal Turistične in etnografske zanimivosti Adlešič in okolice,leta 1989 pa je izdal tudi preprosto a pomembno knjižico o 200 letnici Adlešiške fare, ki je vir osnovnih podatkov o vseh sakralnih objektih v fari. Na domačiji v Adlešičih je uredil muzej Belokranjskih vezenin, v katerem potomci še vedno nadaljujejo sprejem gostov s prikazom domačih obrti. Njegova bogata zbirka različnih dokumentov in fotografij pa kliče, da se jo pokaže javnosti. Bil je glavni pobudnik postavitve vitrin v Domu krajanov Adlešičih v katerih so predstavljeni najpomembnejši adlešiški sinovi, zato si je zaslužil, da smo leta 2007 obeležje zanj postavili tudi mi.

Ker je vedno sam fotografiral, je težko priti do fotografij kronista Tajnikovega Lojzeta.

Avtor: Boris Grabrijan

Središče za dostopnost