::
Kontakt :: Zemljevid strani :: Prijava
 
Iskanje

novice
prireditve
projekti
naravni spomeniki
naravni rezervat
kulturni spomeniki
turizem
kmetijstvo
obrazci
razpisi
spletne povezaveSeji sveta javnega zavoda in strokovnega sveta Krajinskega parka Kolpa

Organi JZ Krajinski park Kolpa sprejeli pomembne sklepe!

 

Za nemoteno poslovanje Javnega zavoda Krajinski park Kolpa in izvajanje programa dela so nujne tudi potrditve različnih dokumentov in odločitev na organih zavoda.

 

Strokovni svet JZ KP Kolpa se je sestal pred prvomajskimi prazniki in podal pobude za dopolnitve Programa priprave načrta upravljanja KP Kolpa in Poročila o delu v letu 2008 in Poročilo o finančnem poslovanju ter ju tudi sprejel. ÄŒlani so se o delu zavoda izrekli zelo pozitivno in pohvalili številne rezultate, ki so bili doseženi v kratkem času, podali pa so tudi predloge in usmeritve za še uspešnejše upravljanje zavarovanega območja.

 

Oba dokumenta je obravnaval tudi Svet JZ KP Kolpa, prav tako pa se je ukvarjal s kadrovskimi zadevami in finančno problematiko kot posledico rebalansa Proračuna RS za leto 2009. Svet je na seji potrdil Program priprave NU, k poročilu o delu pa so člani podali nekaj dodatnih predlogov, ki jih bodo po opravljenih dopolnitvah, sprejeli na korespondenčni seji.

 

ÄŒlani sveta so si ogledali tudi del Krajinskega parka Kolpa in obiskali:

naravni vrednoti Vrhovske vrtače in Marindolsko lipo, kulturni spomenik Marindolski steljniki, si ogledali Belokranjsko čebelarsko učno pot in Šokčev dvor v Žuničih, kjer sta pozornost pritegnili tako stalna zbirka v hiši kot trenutna razstava adlešiških pisanic in drsank ter belokranjskih vezenin. Na terenu so si svetniki ogledali tudi delo na projektu revitalizacije belokranjskih steljnikov, v okviru katerega KP Kolpa v letošnjem letu poleg inventarizacije opravlja tudi odpravljanje zarasti s stroji, v naslednji fazi pa tudi koordinacijo ročnega čišÄenja in druge ukrepe. Vzdrževanje parkovne infrastrukture pa so svetniki ocenili z vožnjo po stari cesti Vrhovci-Preloka, ki jo je KP Kolpa pričel urejati v lanskem letu, s pomočjo Občine ÄŒrnomelj in tudi drugih organizacij ter krajanov pa jo bo v tem letu uredil tudi za možnost obiska s potovalnimi avtobusi, tako da bo pomemben del parka dostopen tudi turističnim skupinam, ki kažejo precejšen interes ogleda tega področja. Ob tem so si v Preloki ogledali tudi rezultate dela vašÄanov, ki so z veliko prizadevnostjo očistili zapušÄen kal, ki bo s pomočjo JZ KP Kolpa urejen v prvotno stanje, kot je bil poznan v šestdesetih leti prejšnjega stoletja.

 

Datum novice 06-05-2009 :: Objavil
Domov :: Krajinski park Kolpa :: Javni zavod :: Naravni spomeniki :: Kulturni spomeniki :: Kultura in običaji :: Turizem :: Kmetijstvo
 
 
 
Kolofon
Izvedba :: p@rtner