::
Kontakt :: Zemljevid strani :: Prijava
 
Iskanje

novice
prireditve
projekti
naravni spomeniki
naravni rezervat
kulturni spomeniki
turizem
kmetijstvo
obrazci
razpisi
spletne povezaveVlada RS potrdila Program dela JZ Krajinski park Kolpa za leto 2009

Vlada RS je na seji 2. aprila 2009 potrdila Program dela in finančni načrt Javnega zavoda Krajinski park Kolpa za leto 2009.

 

Seznanila se je tudi s Poročilom o delu in finančnem poslovanju za leto 2007. Oba dokumenta je že v januarju mesecu obravnaval Svet javnega zavoda in ju predlagal Vladi RS v potrditev.

 

Poročilo o delu in finančnem poslovanju za leto 2007 vsebuje pregled dejavnosti javnega zavoda Krajinski park Kolpa od njegove ustanovitve v drugi polovici leta 2006 do konca leta 2007. Področje dela Javnega zavoda Krajinski park Kolpa zajema naravovarstvene naloge, ohranjanje kulturne dedišÄine, razvoj okolju prijaznega kmetijstva, obrti, gospodarstva in turizma. Prioritetne naloge javnega zavoda v tem času so bile ob izvajanju varstvenih in razvojnih nalog predvsem vzpostavitev delovanja javnega zavoda.

 

Predlog programa dela in finančnega načrta poslovanja za leto 2009 vsebuje program za delovanje službe javnega zavoda, vsebinski program izvajanja potrebnih aktivnosti z namenom priprave predloga načrta upravljanja krajinskega parka, ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot, kot tudi izvajanja nekaterih kulturno varstvenih nalog in nalog s področja izobraževanja, sodelovanja z drugimi institucijami in promocije parka.

Drugi del predstavlja finančni načrt poslovanja Javnega zavoda KP Kolpa v letu 2009. Sredstva so namenjena ohranjanju biotske raznovrstnosti in varstvu naravnih vrednot ter pripravi predloga načrta upravljanja zavarovanega območja, za nakup najpomembnejših zemljišÄ predvsem v prvi in drugi coni parka, obnovi in gradnji objektov, ki bodo služili kot informativne točke parka, ter nakupu opreme, orodja in strojev kot pomoč pri ohranjanju biotske raznovrstnosti.

 

Sredstva za delovanje KP Kolpa v višini 229.246 € so zagotovljena v Proračunu RS za leto 2009.

 

S podpisom pogodb o zagotavljanju sredstev za plače in materialne stroške ter investicij med ministrom za okolje in prostor Karlom Erjavcem in direktorjem KP Kolpa Borisom Grabrijanom prihodnji teden bo zagotovljeno stabilno financiranje in s tem nemoteno delovanje javnega zavoda, izvedena pa bodo tudi vsa prepotrebna vzdrževalna dela in investicije v parku.

 

 

Datum novice 03-04-2009 :: Objavil
Domov :: Krajinski park Kolpa :: Javni zavod :: Naravni spomeniki :: Kulturni spomeniki :: Kultura in običaji :: Turizem :: Kmetijstvo
 
 
 
Kolofon
Izvedba :: p@rtner