::
Kontakt :: Zemljevid strani :: Prijava
 
Iskanje

novice
prireditve
projekti
naravni spomeniki
naravni rezervat
kulturni spomeniki
turizem
kmetijstvo
obrazci
razpisi
spletne povezaveTuristična društva

Društvena dejavnost v Beli krajini je zelo živahna in številna prostovoljna društva v tem času opravljajo svoje redne letne občne zbore. Prav turistična društva so na območju Krajinskega parka Kolpa najštevilčnejša, saj si z aktivnosti na tem področju prizadevajo vzpostaviti pogoje za razvoj dejavnosti.

 

V nedeljo 8. februarja sta na področju KP Kolpa potekla občna zbora dveh društev na katerih so pregledali delo preteklega leta in si zadali cilje za prihodnje. Športno turistično društvo Vinica in Turistično društvo Kolpa Zilje sta na tem področju zaorala ledino. Delo z roko v roki z Javnim zavodom Krajinski park Kolpa je bilo še posebej poudarjeno in v bodoče bo to sodelovanje še plodnejše, saj so programi ambiciozni,  upravljavec parka pa je sedaj že toliko vpet v okolje, da lahko sistematično pomaga pri realizaciji projektov.

 

Posebna velja vzdrževanju pešpoti in učnih poti, urejanju kulturne krajine, vzdrževanju naravnih vrednot ter skupni nastopi na promocijskih prireditvah in prireditvah v parku. V Ziljah so člani kritično ugotovili, da imajo maloštevilni prebivalci v vasi ustanovljenih preveč društev in ne uspejo več zadovoljivo voditi vseh aktivnosti, zato bi se morali po vzoru Viničanov združiti v skupno društvo, ki bi lahko pokrivalo športno, kulturno in turistično dejavnost. 

 

Društvi sta se tudi dogovorili o nekaterih skupnih akcijah ob priložnosti obeleževanja devetdesete obletnice Viniške republike.

 

Datum novice 09-02-2009 :: Objavil
Domov :: Krajinski park Kolpa :: Javni zavod :: Naravni spomeniki :: Kulturni spomeniki :: Kultura in običaji :: Turizem :: Kmetijstvo
 
 
 
Kolofon
Izvedba :: p@rtner