::
Kontakt :: Zemljevid strani :: Prijava
 
Iskanje

novice
prireditve
projekti
naravni spomeniki
naravni rezervat
kulturni spomeniki
turizem
kmetijstvo
obrazci
razpisi
spletne povezaveSvetovni dan varstva mokrišč

Voda - naša bodočnost!

 

Tudi v Sloveniji vsako leto 2 februarja obeležimo svetovni dan mokrišÄ. To je dan ko je bila daljnega 1971 leta v Iranskem mestu Ramsar sprejeta Konvencija o mokrišÄih, znana tudi pod imenom Ramsarska konvencija.

Kaj so mokrišÄa?  To so področja, ki so redno zadostno preplavljena s površinsko ali podzemsko vodo, ki omogoča razširjenost rastlinskega in vodnega življa, ki za rast in razmnoževanje potrebuje stalno ali občasno mokroto, vlago.

Vodni viri so danes eno najpomembnejših vprašanj s katerimi se srečuje človeštvo in bo v bodoče še pomembnejše. Hitra rast prebivalstva na zemlji, vedno hujše onesnaževanje, gradbeni posegi, klimatske spremembe in podobno resno ogrožajo vir življenja - vodo.

 

V sušni Beli krajini so reke, potoki in studenci izredno pomembni. Poleg vira pitne vode predstavljajo tudi življenjski biotop številnih vrst rastlin in živali. Z ribami bogata Kolpa na svojih bregovih gosti veliko gnezdišÄ različnih ptičev, ki so si tukaj našli stalno ali začasno bivališÄe. Eno najpomembnejših je gnezdišÄe sivih čapelj v naravnem rezervatu Hrastova loza, edinem rezervatu v Krajinskem parku Kolpa. 

MokrišÄa za preživetje potrebujejo poleg vode tudi veliko mero naše pozornosti. Prav to pa je tudi eden od razlogov zakaj se ustanavljajo naravni parki in določajo upravljavci zavarovanih območij.

 

Kot za druga zavarovana območja, velja tudi za mokrišÄa, da jih bomo najlažje ohranili s celovitim trajnostim obnašanjem. Včeraj, danes, jutri, VEDNO.

Torej vsaj danes (in v bodoče redno) pomislimo o našem vplivu na okolje, na vode. Vsi ukrepi so pomembni, ne le na globalni ravni, presodimo ali je naše ravnanje ustrezno in pripeva k varstvu okolja.

 

Fotografiji Kolpe in čaplje Boris Grabrijan, ribe Tomislav Urh.

 

Datum novice 02-02-2009 :: Objavil
Domov :: Krajinski park Kolpa :: Javni zavod :: Naravni spomeniki :: Kulturni spomeniki :: Kultura in običaji :: Turizem :: Kmetijstvo
 
 
 
Kolofon
Izvedba :: p@rtner