::
Kontakt :: Zemljevid strani :: Prijava
 
Iskanje

novice
prireditve
projekti
naravni spomeniki
naravni rezervat
kulturni spomeniki
turizem
kmetijstvo
obrazci
razpisi
spletne povezaveNačrtovanje upravljanja velikih zveri

Seja delovne komisije pospremljena s protestom!

 

Eno zahtevnejših področij za katere je odgovorno Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je tudi področje upravljanja velikih zveri. Veliko bogastvo prostoživečih velikih zveri, ki jih ima Slovenija je potrebno ustrezno upravljati, da bi sobivanje z ljudmi in njihovimi dejavnostmi bilo mogoče.

 

Ko je MOP pred leti prevzel ta resor je vzpostavil nove mehanizme ugotavljanja in izplačevanja škod s čimer so bili oškodovanci zadovoljni. Z višino odškodnin pa manj. Zaradi želje, da bi vsi deležniki v prostoru mogli predočiti svoja stališÄa je ministrstvo ustanovilo delovno komisijo, ki strokovne predloge Zavoda za gozdove Slovenije in mnenje Zavoda RS za varstvo narave preuči in s svojim mnenje pomaga ministru pri odločitvi o odvzemu osebkov iz populacije.  

 

V trenutkih, kot je sedanji ko so škode v nekaterih okoljih presegle vse razumne meje (nekateri rejci so izgubili po več sto živali zaradi pokolov volkov), odgovorne institucije pa ne najdejo pravih mehanizmov za ukrepanje (neizvajanje dogovorjenega odstrela) povzroči pri oškodovancih revolt, saj je videti, da so prepušÄeni sami sebi. Da bi bila mera polna je Agencija RS za okolje lansko letni proračun predviden za poravnavanje škod porabila že sredi poletja in rejci so ostali brez odškodnin za pobite živali. Eden od rejcev je v letu dni izgubil zaradi pokola volkov (strokovna utemeljitev pooblašÄencev ZGS) celo 460 ovac.

 

ÄŒeprav ima Zveza društev rejcev drobnice Slovenije v komisiji svojega predstavnika, so štirje najbolj prizadeti rejci s Krasa želeli o svojih težavah seznaniti javnost tudi sami in izvedli protest pred zgradbo MOP v Ljubljani. Boris Grabrijan je med drugim v imenu rejcev zahteval tudi takojšnji radikalnejši poseg v volčjo populacijo ki mori predvsem po Krasu, Notranjski in na Kočevskem, ter zagotovitev takojšnjega izplačila škod oškodovancem. Ker je zaradi finančne krize pričakovati težave v financiranju tudi v bodoče je takojšnje ukrepanje nujno.

 

Tudi na področju KP Kolpa se soočamo z občasnimi težavami zaradi povzročanja škod po medvedu, volku, risu in tudi ptiču krokarju, zato uprava parka načrtuje aktivnosti za boljše varovanje in druge ukrepe za uspešno sobivanje prebivalcev in prosto živečih zavarovanih živalskih vrst. Poleg ukrepov preprečevanja zarašÄanja se načrtujejo vzorčne postavitve dobrih praks varovanja in izobraževalne aktivnosti s katerimi bi rejci pridobili potrebna znanja od strokovnjakov in rejcev z izkušnjami. Trenutno nastajajo občasne manjše škode zaradi medveda, bolj problematično je s pogostimi škodami zaradi krokarja, na srečo pa škode po volkovih na tem območju že leto dni ni bilo, čeprav je v zadnjem času zopet pogosteje zaznati prisotnost teh plenilcev, a očitno uspejo upleniti dovolj divjadi.

 

Datum novice 22-01-2009 :: Objavil
Domov :: Krajinski park Kolpa :: Javni zavod :: Naravni spomeniki :: Kulturni spomeniki :: Kultura in običaji :: Turizem :: Kmetijstvo
 
 
 
Kolofon
Izvedba :: p@rtner