::
Kontakt :: Zemljevid strani :: Prijava
 
Iskanje

novice
prireditve
projekti
naravni spomeniki
naravni rezervat
kulturni spomeniki
turizem
kmetijstvo
obrazci
razpisi
spletne povezaveSkupna kmetijska politika nekoč in danes

 Novosti v Skupni kmetijski politiki EU!

 

Z letom 2014 se prične novo sedemletno srednjeročno proračunsko obdobje, z njim pa bi moral stopiti v veljavo tudi reformiran model SKP. Temu vsaj v večini držav članic ne bo tako, saj se je javna razprava in odločanje na številnih organih in institucijah EU zavleklo in racionalna rešitev je ohraniti star model še v prihajajočem letu ter v tem času narediti vse potrebne korake za uveljavitev sprememb.

 

Reforma SKP na koncu procesa žal ne bo tako reformirana kot je bilo pričakovano - oziroma napovedovano s strani predlagatelja - Komisije EU, točneje DG Agri. Veliko število članic (po vstopu Hrvaške že 28 držav) z različnimi željami. Pa tudi znotraj samih držav članic ni popolne enotnosti, saj različne regije in različne organizacije želijo uveljavitev modelov, za katere menijo da bodo najustreznejši. V osnovi pa ge tudi za tradicionalno razlikovanje med intenzivnejšimi ter konvencionalnimi ter ekološkimi kmeti.

 

Ob koncu tega dolgotrajnega procesa, v katerem morajo opraviti svoje naloge le še vlade držav članic EU, je Generalni direktorat za kmetijstvo - DG Agri pripravil izobraževanje o najaktualnejših temah ter ogled primerov dobrih praks na terenu. Med 18 povabljenci Komisije je bil tudi direktor KP Kolpa Boris Grabrijan.

 

V procesu je stekla predstavitev zgodovine SKP - zakaj je bila uvedena in kako se je razvijala, vse do najnovejših sprememb - tudi tistih, za katere se še ne ve kakšne točno bodo. John Mc Clintock, ki si je z delom v Komisiji nabral več kot 20 let izkušenj, je predstavil Rimsko pogodbo, za katero je rekel, da je biblija Evropske unije. Ena zanimivejših tem je bila tudi inovativnost v kmetijskem sektorju. Zaradi pomanjkanja stikov raziskovalnih institucij s tehnološkimi procesi v kmetijski proizvodnji, je načrtovan tudi ukrep v okviru Programa razvoja podeželja, ki bo te stike vzpodbudil in nadgradil. Vsaka država članica je obvezna za ta segment nameniti del sredstev iz nacionalne ovojnice. Temo je predstavila avtorica inovativnega partnerstva Christiane KIRKETERP DE VIRON. Po srečanju z Roger-jem Waite-om, predstavnikom za javnost - komisarja Ciolosa, je sledil obisk Komisije, Sveta in Parlamenta EU. Vsaka od institucij je predstavila potek dogodkov sprejemanja reforme SKP ter svoje pristojnosti v njem.

 

Drugi dan je bi namenjen ogledu primerov dobrih praks inovativnih kmetov na Flamskem (severni del Belgije). Rejec prašičev Alfons Gios, ki spita letno 3.500 prašičev (njegova sinova, soseda, pa vsak po dvakrat toliko) je skupaj s predstavnikom Centra za inovacije v kmetijstvu in razvoju podeželja predstavil nov tip gradnje prašičjih hlevov, ki naj bi zmanjšal emisije dušika v zrak za 20-30 %. Druga kmetija - last Veerle Minsaer pa je bila v osnovi kozjerejska, a z lastno predelavo mleka v sire in jogurte, trgovinico in gostinskimi kapacitetami. Tudi tukaj se nam je predstavil drug oddelek Centra za inovativnost, ki je spregovoril predvsem o modelu direktnega trženja in predstavil lokalni primer (v katerega je vključena omenjena kozjerejka) ko skupina 25 kmetov dvakrat tedensko oskrbuje 40 trgovin in gostinskih lokalov s svojimi proizvodi.

 

Slišano in videno veliko zanimivih stvari, ki bi jih lahko smiselno prenesli tudi v lokalno okolje pri nas.

 

Datum novice 11-12-2013 :: Objavil
Domov :: Krajinski park Kolpa :: Javni zavod :: Naravni spomeniki :: Kulturni spomeniki :: Kultura in običaji :: Turizem :: Kmetijstvo
 
 
 
Kolofon
Izvedba :: p@rtner